Gå dine tage efter hvert efterår

13 august 2020
lotte_hindsberg

Er du ejer af et hus, et sommerhus eller en kolonihave er det vigtigt at du inden efterårets storme og regn sætter ind får renset dine tagrender så de er klar til at tage i mod de voldsomme regnmasser. Kan dine tagrender ikke tage i mod regnen vil regnen finden en anden vej ned.

Det kan ske via dit tag og loft eller din kælder. Finder regnen ind i dit hus kan det potentielt ødelægge dit hus eller koste dig mange penge. Du kan selv rense dine tagrender eller du kan bestille tagrens i Aalborg, hvis du bor i det område. 

Få fjernet blade og andet fra dit tag

Hvis du har et hus hvor det er nemt selv at komme op på taget kan du selv rense dit tag og dine tagrender ellers anbefales det at få en professionel til at rense det. Det er vigtigt at du ikke har mos og alger på dit tag. Alger er i sig selv ikke farlige, men det tiltrækker mos og mos holder på vandet. Du kan selv fjerne mos og alger med en hård børste.

Har du store træer tæt på huset er det en god ide at få dem skåret ned, så træets grene ikke hænger ind over taget. 

Gennemgå tagrender, afløb og kloak

Brug tid på at gennemgå dine tagrender og fjern gamle blade og slam. Er dine tagrender gået i stykker bør de udskiftes. Det samme gælder afløbet. Det er vigtigt at vandet kan løbe uhindret ned i afløbet og videre ned i kloakken. 

Har du mistanke om at din kloak ikke fungere optimalt må du ikke selv rense den for andet end blade. Istedet bør du kontakte en kloakmester og få ham til at lave en TV-inspektion af din kloak. At din kloak fungere optimalt er dit ansvar som husejer.